ห้องอาหาร

บริการห้องอาหาร ภายในบริเวณ รีสอร์ท สำหรับบริการลูกค้าที่เข้าพักและลูกค้าบริเวณใกล้เคียง