ห้องประชุม

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง โปรเจคเตอร์-Wifi Coffee Break, อาหารเที่ยง รองรับ 40-50 คน